Vrijwilligers en gezinnen werken samen aan toekomstkansen

De 60 vrijwilligers van B-asiel bieden hulp aan iedereen die onder de armoedegrens leeft in Groot-Beveren, Zwijndrecht en Burcht. Want ook op zo’n onverdachte plek kan je geconfronteerd worden met schrijnende situaties: op 70.000 inwoners werken ze met  365 gezinnen, in totaal zo’n 1500 personen!

Hulp bieden mag niet alleen materieel zijn, ze willen tegelijk een ontmoetingsplaats zijn. Mensen vinden een luisterend oor, een goed gesprek en bijkomende hulp om hun leven weer op de rails te zetten.

Omdat onderwijs een belangrijke schakel is om uit armoede te geraken, zorgt B-asiel ervoor dat kinderen van mensen zonder papieren naar school kunnen gaan. Dat betekent wél concrete materiële hulp: de schoolrekeningen helpen betalen, de kost van de warme maaltijden opnemen, bos-en zeeklassen mogelijk maken en het juiste schoolgerief helpen voorzien. Dit gaat om 15 kinderen.