Startmoment Brussel

We gaan verder op het elan van de campagne van 2020 met een sterk Brussels partnerschap. Na onze geslaagde acties, een gezamenlijk schrijven en een huisvestingswandeling, snijden we in 2021 een nieuw woonthema aan.

In Brussel is er een groot tekort aan betaalbare woningen en ook de sociale huisvestingsmarkt is veel te klein. Dat gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt dat het drummen is op de woonmarkt. Schaarste betekent concurrentie en concurrentie zorgt voor uitsluiting en discriminatie. Ondanks de intenties van de Brusselse regering om discriminatie aan te pakken, blijven de resultaten uit.

Geen woning kunnen vinden omdat je inkomen te laag is of omdat je gediscrimineerd wordt op basis van je afkomst of gezinssituatie, het ondermijnt je recht op wonen.

Voer met ons campagne om daar iets aan te doen!

Kom naar het startmoment om samen met ons de Brusselse campagne vorm te geven.

Locatie: De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Onthaal vanaf 13u30. 

Inschrijven is gratis, maar verplicht.

Ik schrijf me in 

Heb je nog vragen over dit moment?
Neem dan contact op met Hilde Geurts. 
hilde.geurts@welzijnszorg.be - 0477/76.42.71

 

Na inschrijving krijg je een bevestigingsmail. Hou deze goed bij. Deze bevestiging kan gevraagd worden aan het onthaal van de startbijeenkomst.
Kreeg je geen email? Neem dan contact op met lieselot.hemeryck@welzijnszorg.be.

We organiseren dit moment volgens de geldende coronamaatregelen. 

Je kan tot één week voor de bijeenkomst je bestelling doorgeven en die meenemen na de bijeenkomst.
Er is een infopunt voorzien voor eventuele vragen rond de campagne of het materiaal.

Startmoment Brussel