Projectmedewerker 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'

Wil je samen met scholen de strijd aangaan tegen onbetaalde schoolfacturen?
Heb je voeling met onderwijs en de armoedeproblematiek?
Dan is deze job op je lijf geschreven.

Projectmedewerker 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'
80% (2 opeenvolgende vervangingscontracten voor een totale periode van 6,5 maanden) 

Het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ is een samenwerkingsproject tussen Welzijnszorg en Cera, met als sturende partners onder meer het Netwerk tegen Armoede, SOS Schulden op School en de onderwijskoepels.

Onbetaalde schoolfacturen zijn een symptoom van armoede die in scholen aanwezig is. Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt met het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ intensief ingezet op de strijd tegen onbetaalde schoolfacturen. Via navorming van het hele schoolteam en het onderwijspersoneel wordt zowel preventief (kostenbeperking, aandacht voor armoede, doordacht schoolbeleid) als curatief (menselijke invordering) gewerkt. Het doel is om minder onbetaalde schoolfacturen te realiseren door efficiënter in te spelen op de uitdagingen inzake armoede.

Hierbij wordt scholen de mogelijkheid geboden om in te stappen in een teamgericht navormingstraject, waarbij de school begeleid wordt door de projectmedewerker, gespecialiseerd inzake armoede en de onderwijscontext en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.  Samen gaan ze een veranderingsproces aan met de school om een effectief beleid uit te werken om onbetaalde facturen tegen te gaan.

Het traject loopt gedurende een schooljaar. Daarin wordt gaandeweg gebouwd aan visie inzake armoede en concrete armoedebeleidsmaatregelen op maat van de school, die tegen het einde van het schooljaar geïmplementeerd worden in het schoolbeleid. Het daaropvolgende schooljaar worden ze operationeel en dient dit beleid resultaat af te werpen.

Voor meer informatie: www.aanpakschoolfacturen.be

Voor het project is Welzijnszorg vzw op zoek naar een projectmedewerker 80%

Taken

 1. Begeleidingstrajecten met scholen opstarten en opvolgen bij 12 scholen in de regio’s Oost- en West Vlaanderen en Antwerpen
 • Intensieve begeleiding van het schoolteam gedurende het hele traject
 • Opvolging van de werkpunten in het traject
 • Verder verzamelen van goede praktijken
 • Verder verzamelen bestaande methodieken op het terrein
 1. Evaluatie van de begeleidingstrajecten
 • Permanente evaluatie van de trajecten
 • Evaluatie met het projectteam
 • Mogelijke bijsturing van het traject en/of gebruikte methodieken

Profiel

 • Je hebt een goede kennis van het onderwijsterrein: structuren, beslissingsprocedures, werking van de school. Je hebt affiniteit met gelijke kansenbeleid op school
 • Je hebt voldoende inzicht in en kennis van de armoedeproblematiek
 • Je bent methodisch sterk en kan een veranderingsproces uitwerken
 • Je beschikt over een goed organisatietalent en planningsvermogen.
 • Je bent een goede communicator, je kunt mensen meenemen en inspireren op basis van inhoud en impact.
 • Je bent een netwerker die vlot duurzame contacten kan uitbouwen.
 • Je hebt een praktische kennis van courante PC-toepassingen Je hebt een grondige kennis van het Nederlands
 • Je bent bereid heel nauw in tandem samen te werken met een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een bachelor diploma bij voorkeur in een sociaal-agogische of pedagogische richting (of gelijkgesteld door ervaring)
 • Je bent bereid occasioneel avondwerk te presteren
 • Je beschikt over een rijbewijs

Wij bieden

 • Twee opeenvolgende vervangingscontracten van een totale periode van 6,5 maanden: 14 september 2020 – 10 april 2021
 • Verloning concurrentieel binnen de socio-culturele sector, PC 329, barema B1b
 • Verzekering gezondheidszorgen en invaliditeitsrente.
 • Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer.
 • Vergoeding dienstverplaatsingen.
 • Je werkweek bestaat uit schoolbezoeken en thuiswerk. Teamvergaderingen gaan tweewekelijks door in Brussel.
 • Gsm en laptop.

Procedure

 • We verwachten jouw sollicitatie via mail ten laatste op 12 juni 2020 t.a.v. colette.victor@welzijnszorg.be
 • Op basis van je gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae word je uitgenodigd voor een gesprek op 23 juni van 16u – 19u in Brussel, Huidevettersstraat 126A. Je wordt hiervan telefonisch verwittigd.
 • Voor meer informatie over de vacature kan je terecht bij Colette Victor, projectcoördinator: colette.victor@welzijnszorg.be Gsm: 0473 56 72 79

‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen ongeacht geslacht, leeftijd, filosofische overtuiging, afkomst, hetero- of holebigeaardheid, handicap.