vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen

Buddy’s voor mensen op de vlucht

Lokale groepen wensen dat we de verbinding tussen lokale groepen willen blijven behouden en ondersteunen.
Door communicatiekanalen te optimaliseren, verschillende kanalen op elkaar af te stemmen en 2 X per 
jaar een ontmoetingsmoment te organiseren voor vrijwilligers. Dit kan een intervisiemoment/ themagerichte uitwisseling tussen lokale groepen / vorming zijn.
Vanuit het vernieuwingsproces hebben we meegenomen dat deze samenkomsten een meerwaarde moeten zijn voor de lokale groepen, zodat we aanraden om de gebruikte methodieken ivm het aangereikte thema ook lokaal met hun eigen vrijwilligers te gebruiken en te toetsen aan hun werking.

Aanbod

Beschikken over een aantal materialen:

  • tentoonstelling met lege handen
  • algemene informatiebrochures ivm mensen op de vlucht
  • ervaringen/ ivm tewerkstellingstraject IDZ-UDZ toeleiding van mensen met erkenning die tewerkgesteld werden in de zorgsector en kansen kregen om hun droom na te streven!
  • betaalbare huisvesting in Limburg
  • mensen zonder wettig verblijf
  • zijn beschikbaar voor een presentatie of getuigenis tijdens een activiteit, voor een getuigenis tijdens een eucharistieviering of woorddienst

 

vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen