't Huis-werk vzw Roeselare

De kwaliteit van de verhuurde woningen staat voor 't Huis-werk voorop. De drie woningen van de vereniging hebben op dit ogenblik een conformiteitsattest. Eén daarvan verloopt en van de 2 andere woningen weten ze dat aanpassingen zullen moeten gebeuren in het licht van de kwaliteitsvereisten die de overheid tegen 2020 vooropstelt. Met de projectensteun willen ze een doorlichting laten maken van de woningen en dan de nodige aanpassingen uitvoeren. Ze verwachten vooral een inspanning te moeten doen op het vlak van energiezuinigheid en isolatie, vernieuwing verwarmingssystemen en aanpassing elektriciteit. Deze investeringen zijn structureel van aard en moeten ook de energiekost voor de huurders drukken.

Aanbod

  • getuigenis of presentatie voor scholen, parochies en groepen
  • geschreven of mondelinge verhalen van werkers van de organisatie of het project
't Huis-werk vzw Roeselare