De Schoolbrug vzw, Antwerpen

De Boekenkaravaan is een taalbevorderingsproject van de Schoolbrug vzw gericht op maatschappelijk kwetsbare kinderen in Antwerpen en haar districten. Kinderen die extra taaloefenkansen Nederlands willen, krijgen thuis of op school een voorlezer op bezoek. Samen ontdekken ze het plezier van verhalen en trekken ze naar de lokale bibliotheek.

Het ultieme doel is om een (voor-)leesgewoonte te ontwikkelen. Het project heeft zo een duurzaam effect op het welbevinden, de taalontwikkeling en de toekomstkansen van kinderen.

De Boekenkaravaan werkt hiervoor samen met Antwerpse basisscholen. Zij schrijven gezinnen in en schenken hen zo een gratis voorlezer aan huis. Scholen nemen zelf ook initaitieven rond voorlezen. De Boekenkaravaan zoekt indien gewenst een voorlezer die met vaste regelmaat langskomt op school. De  Boekenkaravaan zorgt voor de toeleiding van ouders en motiveert en inspireert hen om thuis ook te vertellen of voor te lezen in een taal naar hun keuze. 

Aanbod

  • Groepsbezoek
  • Presentatie of getuigenis voor scholen, parochies en groepen
  • Getuigenis tijdens een eucharistieviering
De Schoolbrug vzw, Antwerpen