Onze projecten

Naast de steun aan lokale armoedeprojecten, wil Welzijnszorg zelf ook mee richting geven aan vernieuwende praktijken en ruimte maken om te experimenteren en netwerken op te bouwen.

Sommige nieuwe praktijken groeien uit tot een zelfstandige organisatie die we duurzaam ondersteunen. 

Project Interculturele Solidariteit

ARMOEDE & SOLIDARITEIT zijn twee woorden die onlosmakelijk verbonden zijn met Welzijnszorg. In 2018 voegen we daar nog een woord aan toe: DIVERSITEIT. Op 1 januari 2018 startte het project INTERCULTURELE SOLIDARITEIT in Antwerpen. Met dit project wil Welzijnszorg armoede bij mensen met een migratieachtergrond doorgronden en samen met verschillende gemeenschappen zoeken naar structurele oplossingen.

Meer info over dit project

Welzijnsschakels. Samen Sterkt. 

Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de visie van de vrijwilligers van Welzijnsschakels. Daarom bieden we kansen aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst.  Dit gebeurt terwijl we elkaar ontmoeten in de eigen buurt...

Maak kennis met Welzijnsschakels

Vzw Krijt: samenwerken aan kansrijk en betaalbaar onderwijs.

Onbetaalde schoolfacturen zijn een bron van stress. Zowel voor scholen als voor ouders. Scholen zien hun werkingsmiddelen dalen en vrezen voor de kwaliteit van hun onderwijs. Voor veel ouders is het betalen van de schoolrekening niet evident. Eén Belg op zeven leeft immers in armoede.

Vzw Krijt ondersteunt scholen en hun partners zodat alle leerlingen in armoede of kwetsbare posities gelijke kansen krijgen.

Lees meer over dit project

Decenniumdoelen. Geef armoede geen kans. 

België, land van overvloed. Maar hier leven 1,5 miljoen mensen in een huishouden met een verhoogd risico op armoede. Het is hoog tijd dat het beleid voorrang geeft aan de strijd tegen de armoede van de uitgesloten groepen, vinden de organisaties achter Decenniumdoelen.

Sinds 2007 werk in Vlaanderen en Brussel 13 armoedeorganisaties en sociale bewegingen samen rond zes doelen: gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleven. Samen geven ze krachtige signalen aan beleid en overheid.

Maak kennis met Decenniumdoelen