Oproep vanwege de Interlevensbeschouwelijke Dialoog ivm Armoede en Sociale Uitsluiting