“Mekaar verstaan is de eerste stap”

Welzijnszorg – Samen Tegen Armoede ondersteunt juffen, meesters, andere opvoeders en (school)kinderen die dromen van een bijzondere dag en een bezoek aan Het Berenhuis. Als vrolijk Centrum voor Taalactivering en Kunsteducatie geloven de Beren van het Berenhuis in het belang van een goede kennis van het Nederlands met respect voor de thuistaal. Een sterke troef voor kinderen die het moeilijk hebben op school.

Het Berenhuis?

Ben je al ooit op bezoek geweest in de zitkamer van koning Leeuw? Waarom wonen mestkevers op niet zo lekker ruikende plekken? Enig idee hoe meertalige vogels klinken? Hoe kan je veters binden met rare poten? Ken je een boek waarin je Nederlands, Turks en Frans kan lezen?

Het Berenhuis nodigt je groep uit om te dromen. Een berenkenner ontvangt je in een unieke en speelse belevingswereld. Tijdens het bezoek ga je via kunstwerken en bijhorende verhalen spontaan filosoferen. Het (leren) kijken naar kunst, het verlaten van het gebruikelijke denkkader, het creatief spelen met taal en het onvoorwaardelijke geloof in de talenten van iedereen staan centraal.

De ontmoetingstaal is het Nederlands, maar de schat aan aanwezige (thuis-) talen wordt via speelse methodieken in de kijker gezet. Het onvoldoende Nederlands kennen speelt een belangrijke rol in de moeilijke schoolloopbaan van kinderen. Een bezoek aan het Berenhuis geeft een kleine maar waardevolle boost.

Het Berenhuis in Heusden-Zolder is een organisatie van Art 27 vzw, geïnspireerd op artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat zegt: ‘Iedereen heeft het recht om te genieten van kunst en cultuur en deel te nemen aan het culturele leven van een gemeenschap.’