Digitale kloof? Wij dichten ze!

Welzijnsschakel Lede heeft al jaren een scholenwerking, waaruit al heel wat mooie initiatieven voortkwamen. Zo is er bijvoorbeeld een 'Scholencode' opgesteld met een 10-tal actiepunten om armoede te bestrijden, waaraan àlle scholen van Lede zich houden. Een ander voorbeeld is de 'Krachtenmuur' met een visuele weergave van alle positieve krachten die mensen in armoede hebben. Deze ‘krachtenmuur’ werd al op verschillende locaties gebruikt om een positief beeld van mensen in armoede te tonen.

Kort geleden bevroeg onze scholenwerking ouders met armoede-ervaring en bleek dat er nog vaak problemen zijn in de elektronische communicatie tussen school en ouders. Onze ouders worden geacht een computer te hebben en daarmee te kunnen werken. Beide zijn niet evident voor een gezin in armoede. Daarom zullen er vanuit onze scholenwerking cursussen georganiseerd worden voor onze gezinnen in armoede. Op een toegankelijke manier zullen de moeilijkheden rond het gebruik van computer uit de doeken gedaan worden. Er werd al door de scholen een rondvraag naar de gezinnen gestuurd om te zien waar precies de noden zitten. Er zal onder meer ingegaan worden op smartschool, schoolonline, elementair gebruik van word/PowerPoint, …

Tegelijk blijven we inzetten op de ‘scholenlunches’ – vormende werklunches voor het personeel van alle scholen in de gemeente. Via dat kanaal werken we aan een beter contact tussen onze gezinnen in armoede en de scholen. Een ander initiatief dat daaruit groeide, was de 'Inleefweek in Armoede' voor de directie en leerkrachten van alle scholen van Lede in najaar 2017. Tijdens een afsluitende pedagogische studiedag gaven we bijkomende vorming over armoede.