Samen tegen armoede

Bij Welzijnszorg beogen we een samenleving zonder armoede en uitsluiting.

We willen dat in ons land ieder mens zijn basisrechten kan uitoefenen en zijn rechtmatige plaats kan innemen.

Meer weten?   

Over ons

Wat kan ik doen tijdens de campagne?

Stuur onze postkaarten

Herbekijk de infosessies

Deel jouw genoeg met onze armoedeprojecten