Welzijnszorg maakt werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

U bent hier

Vacature: opgeleide ervaringsdeskundige

Wil je samen met scholen het probleem van onbetaalde schoolfacturen aanpakken?
Heb je voeling met onderwijs en de armoedeproblematiek?
Dan is deze job op je lijf geschreven.

Het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ is een samenwerkingsproject tussen Welzijnszorg en Cera, met als sturende partners onder meer het Netwerk tegen Armoede, SOS Schulden op School en de onderwijskoepels.

Armoede heeft veel gezichten. Naast veel andere mogelijke signalen, kunnen ook onbetaalde schoolfacturen erop wijzen dat kinderen in armoede leven. Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt met het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ opzoek gegaan naar oplossingen voor het probleem van onbetaalde schoolfacturen. Via navorming van het hele schoolteam en het onderwijspersoneel werken we zowel preventief als curatief. Enkele mogelijke acties zijn kostenbeperking, aandacht voor armoede, een doordacht schoolbeleid, menselijke invordering van de uitstaande rekeningen…. Het doel is om minder onbetaalde schoolfacturen te realiseren door efficiënter in te spelen op de uitdagingen die een leven in armoede met zich meebrengen. De ervaringsdeskundige zal samen met drie projectmedewerkers deze begeleidingstrajecten opzetten en opvolgen.

Voor het project is Welzijnszorg vzw op zoek naar een 80% ervaringsdeskundige.

Samen met de collega projectmedewerker sta je in voor de volgende TAKEN:

1. Begeleidingstrajecten met scholen ondersteunen over heel Vlaanderen

 • Intensieve begeleiding van het schoolteam gedurende het hele traject
 • Signalen rond uitsluiting in de scholen opvangen, opzoeken en bespreekbaar maken
 • Sensibiliseren van schoolteams rond het thema armoede
 • Vormingen geven in tandem met de projectmedewerker
 • Screenen van methodieken en materialen

2. Evaluatie van de begeleidingstrajecten

 • Bevindingen vanuit uw ervaringsdeskundigheid opvangen en bundelen en hierrond uitwisselen
 • Mee nadenken over mogelijke bijsturing van het traject en/of gebruikte methodieken

3. Inhoudelijk en procesmatig ondersteunen op team niveau

 • Participeren in wekelijkse teamvergaderingen waar inhoudelijke afspraken worden gemaakt
 • Signalen opvangen en op team brengen
 • Gezamenlijke standpunten rond het thema armoedebestrijding in dialoog brengen

Profiel:

We zijn specifiek op zoek naar mensen die ervaring hebben met armoede en/of sociale uitsluiting. Daarenboven is de kijk waarmee ze in het leven staan belangrijk. Kandidaten moeten op een niet veroordelende manier naar anderen kunnen kijken en handelen. Zij gaan met hun eigen levenservaring aan de slag.

 • Je kunt een goede helikopterzicht bewaken op zowel praktisch als interpersoonlijk vlak.
 • Je hebt levenservaring met onderwijs. Recente ervaring is een meerwaarde.
 • Je kunt vlot in dialoog treden met verschillende groepen (vb. directies, leerkrachten, collega’s…)
 • Je beschikt over een goed organisatietalent en planningsvermogen.
 • Je hebt een praktische kennis van courante PC-toepassingen – je kan omgaan met mail, Word.
 • Je bent bereid heel nauw in tandem samen te werken met verschillende projectmedewerkers.

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Je beschikt over een certificaat ‘Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’
 • Je bent bereid sporadisch avondwerk te presteren
 • Je standplaats is Brussel (1 á 2 dagen per week), maar je kunt je vlot verplaatsen over heel Vlaanderen.

Wij bieden:

 • Een 4/5 overeenkomst van bepaalde duur: 1 augustus 2017 – 31 juli 2018, verlening van het project is mogelijk.
 • Verloning concurrentieel binnen de socio-culturele sector, PC 329, barema B1c (relevante anciënniteit wordt verrekend)
 • Verzekering gezondheidszorgen en invaliditeitsrente.
 • Gsm abonnement voor werkopdrachten.
 • Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fietsvergoeding.
 • Mogelijkheid tot gebruik van cambio voor werkverplaatsingen
 • Meer flexibiliteit van uurrooster tijdens schoolvakanties.
 • Intervisie en coaching van projectteam door ervaren tandem.

Procedure:

We verwachten jouw sollicitatie via mail ten laatste op 9/06/2017 t.a.v. vacature [at] welzijnszorg.be. Op basis van je gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae maken we een eerste selectie.

We verwachten dat je een gemotiveerde brief schrijft met daarin minstens ook jouw visie op ‘armoede’ en jouw visie op het inzetten van ervaringsdeskundigen in een organisatie. Met andere woorden: wat is voor jou armoede en waarom vind je het belangrijk dat ervaringsdeskundigen ingezet worden.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 19/06 tussen 13u – 17u in Brussel, Huidevettersstraat 126A. Zij worden hiervan telefonisch verwittigd. Voor meer informatie over de vacature kan je terecht bij Colette Victor, projectcoördinator: colette.victor [at] welzijnszorg.be">colette.victor [at] welzijnszorg.be Tel: 02/ 548 2674; Gsm: 0473 56 72 79

Wij maken werk van een diversiteitbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...)